Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
10.12. 14:00 16:00 ZŠ Vajgar III Jindřichův Hradec
22.01. 14:00 16:00 ZŠ Vajgar III Jindřichův Hradec
07.02. 14:00 16:00 ZŠ Vajgar III Jindřichův Hradec
21.03. 14:00 16:00 ZŠ Vajgar III Jindřichův Hradec
11.04. 15:00 17:00 ZŠ Vajgar III Jindřichův Hradec
02.05. 14:00 16:00 ZŠ Vajgar III Jindřichův Hradec

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

  Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

  Změny teplot při vypařování

  Izolace kaseinu

  Tuhnutí sádry

  Změna teploty a reakce ledu s NaCl

  Vliv koncentrace NaOH v roztoku na teplotu roztoku

  Měření pH nápojů a kapalin

  Změny teplot při rozpouštění látek

  Práce se stavebnicí a tlakoměrem

  Světlo na konci tunelu

  Kyselost různých druhů půd

  3D tisk

  Výhřevnost látek

  Používaní čidel PASCO ve výuce Fyziky

  I Triang na I stupni

  Výroba elektřiny z ovoce a zeleniny

  Měření teploty vzduchu a vody, tlak, vlhkost

  Měření hydrostatického tlaku

  Teplota tání ledu

  Pneumatická zařízení

  Využití senzoru teploty ve fyzice

  Změny hmotnosti a pH v průběhu chemické reakce

  Steganografie aneb tajný inkoust

  Pokusy s magnety

  Solární panely

  pH a chuťové buňky

  Půdní vlhkost

  Čistící prostředky pH