Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
19.12. 13.45 15.45 ZŠ Chrást
16.01. 13.45 15.45 ZŠ Chrást
21.02. 13.45 15.45 ZŠ Chrást
25.03. 13.45 15.45 ZŠ Chrást
24.04. 13:45 15:45 ZŠ Chrást
22.05. 13:45 15:45 ZŠ Chrást

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

  Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

  Termoska

  Skupenské teplo vypařování

  Kladka

  Vodní kolo a zdymadlo

  Robotická ruka

  Měření tlaku

  Galvanický článek

  Lego Mindstorms první pokusy

  Lego Mindstorms druhé pokusy

  Letíme do vesmíru

  Pasco, I triangl

  3D tisk

  3D modelování 3D tisk

  Programování v Lego Mindstorms

  Programování v Lego Mindstorms II

  Šumíme

  Seznamte se s Edisonem

  Elektromagnetická indukce

  Programujeme Edisona

  Mrznoucí směs

  Vedení elektrického proudu elektrolytem

  Princip větrné nebo vodní turbíny

  Microbit 1

  Microbit 2

  Teplotní senzor

  Kódování pro nejmenší