Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
20.12. 14:00 16:00 ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
17.01. 14:00 16:00 ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
28.02. 14:00 16:00 ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
28.03. 14:00 16:00 ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
25.04. 14:00 16:00 ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
30.05. 14:00 16:00 ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

  Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

  Odhad a měření teploty v řece

  Změna bodu tání ledu

  Přesné měření teploty sněhu

  Měření přístrojem Pasco PS 3202

  Detekce vzdálenosti I

  Přeměna kinetické a polohové energie

  Ochlazování teploměru v různých podmínkách

  Výpočet odevzdaného a přijatého tepla

  Solární vozítko

  Lego Mindstorms - Spiker

  Účinnost rychlovarné konvice

  Určení měrného skupenského tepla tání ledu

  Software a programování v Lego Mindstorms

  Lego Mindstorms - Konstrukční prvky a software

  Přeměna mechanické energie na elektrickou

  Měření meteoprvků

  Princip hydraulických zařízení

  Detekce vzdálenosti II

  Pohyb tělesa a výpočet průměrné rychlosti

  Graf nerovnoměrného pohybu

  WM P05 28 03 19 3D tisk 2

  3D tisk 3

  3D tisk klíčenky

  Tvorba 3D modelu v programu Sculptris

  Optická iluze

  kostka EV3

  Dotykový senzor