Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
19.12. 14:30 16:30 ZŠ Školní Česká Lípa
23.01. 14:30 16:30 ZŠ Školní Česká Lípa
20.02. 14:30 16:30 ZŠ Školní Česká Lípa
21.03. 14:00 16:00 ZŠ Školní Česká Lípa
18.04. 14:00 16:00 ZŠ Školní Česká Lípa
23.05. 14:00 16:00 ZŠ Školní Česká Lípa

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

  Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

  Porovnávání teplotních změn

  Rychlost chladnutí vody v různých materiálech

  Pohlcování tepelného záření

  Objemová roztažnost kapalin

  Měření pH

  Příprava kyseliny uhličité

  Příprava domácí limonády

  Cesta na Špičák s meteorologickou stanicí

  Práce sil elektrického pole

  Mechanický model větrné elektrárny

  Dokáže pumpička rozsvítit LED diodu

  Porovnávání hustoty kapalin

  Zkoumáme neviditelné záření

  Infračervené záření v praxi

  pH ekosystémů

  Hledání maximální intenzity odraženého světla

  Simulace pouličního osvětlení

  Vliv koncentrace vodného roztoku na jeho elektrickou vodivost

  Hydrostatický tlak

  Hydrostatické paradoxon

  Galvanické pokovování

  Fixírka

  Třecí síla

  Tahová síla na nakloněné rovině

  Měření rychlosti zvuku ve vzduchu

  Matematické kyvadlo

  Skupenské teplo - vypařování vody

  Luxmetr