Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
11.12. 13:00 15:00 ZŠ Vápno
15.01. 13:00 15:00 ZŠ Vápno
26.02. 13:00 15:00 ZŠ Vápno
12.03. 13:00 15:00 ZŠ Vápno
30.04. 13:00 15:00 ZŠ Vápno
21.05. 13:00 15:00 ZŠ Vápno

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

  Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

  Teploměr Pasco

  Bublinky

  Chromatika barev

  Krystalizace solí

  Hoření

  Vyrábíme oxid uhličitý

  Seznámení s výukovou stavebnicí iTriangl

  Elektromagnetismus

  Kuličková dráha

  Kyvadlo

  Metronom

  Zrak

  Plave nebo se topí

  Šetříme chytře

  Měření teploty

  Lego Mindstorms prezentace robotů

  Lego Mindstorms

  Elektrický obvod

  Lom světla

  Stavebnice Pasco

  Konstrukce termosek

  Pohyb těles

  Newtonovy zákony

  Tiskárna 3D

  iTriangle kyvadlo

  iTriangle termostat

  iTriangle metronom