Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
10.12. 13:25 15:30 ZŠ Světlá n. Sázavou
07.01. 13:25 15:30 ZŠ Světlá n. Sázavou
18.02. 13:25 15:30 ZŠ Světlá n. Sázavou
18.03. 13:25 15:30 ZŠ Světlá n. Sázavou
15.04. 13:25 15:30 ZŠ Světlá n. Sázavou
13.05. 13:25 15:30 ZŠ Světlá n. Sázavou

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

  Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

  Teplota a skupenské přeměny

  Termoska

  Led a sůl

  Hry se svíčkou

  Exotermické a endotermické reakce

  Zjišťování pH nápojů

  Závislost atmosférického tlaku na teplotě

  Rozpohybuj robota

  Galvanický článek z přírodních materiálů

  Přemýšlivý robot

  Jak tiká čas

  Pohyb těles

  Pohyb a překážka

  Robot a barvy

  Lego spirograf

  Tepelné zbarvení chemických dějů

  Povely pro Spik3ra

  Robot a senzory

  Robot v podmínce

  Pokusy se siloměrem

  Vozík v pohybu

  Co skrývá domácnost

  pH červeného zelí

  Co se děje při kvašení droždí

  Destilace vína

  Neutralizace

  Hydrostatický tlak

  3D sken