Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
19.12. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Červený Vrch, Praha 6
16.01. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Červený Vrch, Praha 6
19.02. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Červený Vrch, Praha 6
27.03. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Červený Vrch, Praha 6
24.04. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Červený Vrch, Praha 6
22.05. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Červený Vrch, Praha 6

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

  Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

  Co se rychleji ohřeje, zchladne

  Způsoby zahřívání a ochlazování

  Změny teploty při změně skupenství

  Taje led stejně rychle

  Udržování stálé teploty

  Jak vyrobit galvanický článek

  Hrajeme si s kyvadlem

  Pohon mlýnského kola

  Autíčko

  Generátor

  Hrajeme si s tlakem

  Měříme si hustotu

  Stroje Roboti

  Vyrábíme střídavý proud

  Měření síly

  Světlo na konci tunelu

  Šetříme chytře

  Měření siloměrem

  Proč jablko nepadá daleko od stromu

  3D tisk loga

  Programujeme robota

  3D tiskárna

  Měření tlaku