Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
05.12. 16:00 18:00 ZŠ Bochoř
16.01. 16:00 18:00 ZŠ Bochoř
14.02. 16:00 18:00 ZŠ Bochoř
14.03. 14:00 16:00 ZŠ Bochoř
11.04. 14:00 16:00 ZŠ Bochoř
16.05. 14:00 16:00 ZŠ Bochoř

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

  Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

  Výroba termosky

  Změny teploty v závislosti na odpařování látek

  Klíčení a růst rostlin

  Vznik protitlaku při snížení teploty vzduchu

  Šíření tepla zářením

  Tlak a stlačování vzduchu

  Stanovení pH v roztocích

  Sestrojení dynama a měření napětí

  Měření vzdálenosti

  Měření síly

  Jak tiká čas

  Chemická reakce látek

  Pohyb tělesa

  Třecí síla

  Nosnost mostu

  Kompas na talíři

  Robotika

  Co unese vejce

  Hydrostatický tlak

  Který proud vody je nejsilnější

  Uvolňování oxidu uhličitého

  Měření tělesné teploty

  Jak vznikají kyselé deště

  Je to hustý

  Vlastnosti půdy

  Nahoru a dolů

  Síla větru

  Mrak v láhvi