Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
12.12. 14:00 16:00 ZŠ 17.listopadu Jičín
23.01. 14:00 16:00 ZŠ 17.listopadu Jičín
27.02. 14:00 16:00 ZŠ 17.listopadu Jičín
20.03. 14:00 16:00 ZŠ 17.listopadu Jičín
24.04. 14:00 16:00 ZŠ 17.listopadu Jičín
22.05. 14:00 16:00 ZŠ 17.listopadu Jičín

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

  Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

  Termoska

  Proč se v zimě solí silnice

  Endotermické a Exotermické reakce

  Změny teploty při tuhnutí sádry

  Změny teploty vypařování tekutin

  Co každý den pijeme

  Jak tiká čas

  Lego Mindstorms 1

  Ať vyšumí

  Teplota stoupá, slunce svítí

  Zelenina známá neznámá

  Lego Mindstoms 2 první pohyby

  Kolo kolo mlýnský

  Co nám pomáhá uklízet

  Lego Mindstorms 3 senzory

  Změna teploty při kvašení

  Šetříme chytře

  Lego Mindstorms 1

  Pějme píseň dokola

  Dnes vaří

  Byl to ten slavný den

  Robot ve městě

  Proč jablko nepadá daleko od stromu

  Zrychli a zpomal

  Třecí síla

  Raketou na Měsíc

  Klamou nás naše smysly

  Magnetické pole