Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
17.12. 15:00 17:00 ZŠ Fr. Kupky Dobruška
28.01. 15:00 17:00 ZŠ Fr. Kupky Dobruška
26.02. 15:00 17:00 ZŠ Fr. Kupky Dobruška
26.03. 14:00 16:00 ZŠ Fr. Kupky Dobruška
23.04. 14:00 16:00 ZŠ Fr. Kupky Dobruška
21.05. 14:00 16:00 ZŠ Fr. Kupky Dobruška

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

  Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

  Pokusy s teplotou 1

  Pokusy s teplotou 2

  Kyvadlo

  Měření času

  Rychlost dráha čas

  Galvanický článek

  Měření síly

  Badatelské měření atmosférického a hydrostatického tlaku

  Měření pH

  Využití IR čidla k měření

  Dynamo

  Světlo

  Tepelné elektrické spotřebiče

  Páka

  Seznámení s Lego Mindstorms EV3

  Lego Mindstorms senzory

  Jednoduché stroje kladka

  Představení Lego Mindstorms a Pasco

  Pohyb těles smart vozík

  Vlastnosti plynů

  Archimédův zákon

  Parkovací senzory

  Slunce svítí teplota stoupá

  Zvuk, hluk, tón

  lego Mindstorms

  Měření elektrických veličin

  Tlak

  Mindstorms ovládání vozidla