Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
11.12. 14:30 17:30 ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod
29.01. 14:30 17:30 ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod
19.02. 14:30 17:30 ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod
26.03. 14:30 17:30 ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod
23.04. 14:30 17:30 ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod
14.05. 14:30 17:30 ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

  Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

  Stavebnice iTriangl vozítka

  tavebnice Lego - úspěch našich žáků v krajské soutěži

  Tlak

  Teplota

  Senzory roztoků

  Senzor pohybu

  Uhlovodíky

  Měření pH, napětí, proudu

  Měření pH vody půdy

  Senzory Arduino

  Mechaniská energie

  Napětí, proud, tlak

  3D tisk

  Plyny ve výuce

  LEGO

  Ethanol

  LEGO Mindstorms

  LEGO Mindstorms

  Teploměr

  Meteorologická stanice

  Siloměr