Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
12.12. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Olomouc
23.01. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Olomouc
20.02. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Olomouc
20.03. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Olomouc
17.04. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Olomouc
22.05. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Olomouc

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

  Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

  Jak tiká čas aneb vyrábíme kyvadlo

  Doprava a doleva aneb auto jede

  Dynamo

  Světlo na konci tunelu

  Teplota stoupá aneb slunce svítí

  Roboti jdou aneb začínáme programovat

  Ať vyšumí

  Je to hustý

  Ta naše písnička česká

  Svět patří robotům

  Kolo kolo mlýnský

  Co by na to řekl sir Isaac Newton

  Co nás přitahuje, co nás odpuzuje

  3D tisk školního loga

  Šetříme chytře

  Sůl nad zlato

  Letíme do vesmíru

  Bude zima bude mráz

  Vychladni