Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
04.12. 13:45 15:45 ZŠ Buchlovice
22.01. 13:45 15:45 ZŠ Buchlovice
12.02. 13:45 15:45 ZŠ Buchlovice
19.03. 13:45 15:45 ZŠ Buchlovice
16.04. 13:45 15:45 ZŠ Buchlovice
21.05. 13:45 15:45 ZŠ Buchlovice

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

  Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

  Jak tiká čas

  Kolo, kolo mlýnský

  Doprava, doleva

  Meteorologické pozorování

  Doprava a doleva, pH, 3D tisk

  Co nás přitahuje, co nás odpuzuje

  Počasí

  Proč jablko nepadá daleko od stromu

  Nahoru a dolů

  Byl to ten slavný den

  Kolo kolo mlýnský

  Sůl nad zlato

  Je to hustý