Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
19.12. 13:00 17:00 ZŠ a MŠ Cehnice
23.01. 13:00 17:00 ZŠ a MŠ Cehnice
27.02. 13:00 17:00 ZŠ a MŠ Cehnice
27.03. 13:00 15:00 ZŠ a MŠ Cehnice
24.04. 13:00 15:00 ZŠ a MŠ Cehnice
29.05. 13:00 15:00 ZŠ a MŠ Cehnice

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

  Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

  Ověření gravitačního zrychlení

  Fuj, to je kyselé

  Svítím abych viděl

  Ovocná elektrárna

  Můj dům, můj hrad

  Čaj nebo kafe

  Větrný mlýn

  Výkon konvice

  Rozhýbejme robota

  Pružnost špejlí

  Napětí na nabíječkách

  Měření tlaku

  Pneumatický zvedák

  3D tisk jmenovek

  Skenování obličeje

  Vedení tepla

  Vajíčko

  Měření CO2