Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
10.12. 15:00 17:00 ZŠ U Školy Liberec
23.01. 15:00 17:00 ZŠ U Školy Liberec
13.02. 15:00 17:00 ZŠ U Školy Liberec
13.03. 15:00 17:00 ZŠ U Školy Liberec
17.04. 15:00 17:00 ZŠ U Školy Liberec
15.05. 15:00 17:00 ZŠ U Školy Liberec

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

  Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

  Domeček 3D

  Pasco - el indukce

  Pasco - nakloněná rovina

  Bista

  ITriangl 8 B

  Pasco využití teploměru

  Mindstorm

  PH Pasco

  3D tisk 3D scanner

  Pasco - fyzikální pokusy

  Vztlaková síla

  Programování pro děti

  Pokročilé programovámí

  Pascalův zákon

  Modelování pro 3D tisk

  Pascalův zákon

  Modelování pro 3D tisk

  PASCO počasí