Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
11.12. 15:00 17:00 Cirkevní ZŠ sv. Ludmily Hradec nad Moravicí
08.01. 15:00 17:00 Cirkevní ZŠ sv. Ludmily Hradec nad Moravicí
12.02. 15:00 17:00 Cirkevní ZŠ sv. Ludmily Hradec nad Moravicí
26.03. 15:00 17:00 Cirkevní ZŠ sv. Ludmily Hradec nad Moravicí
09.04. 15:00 17:00 Cirkevní ZŠ sv. Ludmily Hradec nad Moravicí
07.05. 15:00 17:00 Cirkevní ZŠ sv. Ludmily Hradec nad Moravicí

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

  Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

  Rychlost pohybu

  Neviditelné písmo a pH nápojů

  Měření hustoty látek

  Měření Pasco, iTriangle, Lego Mindstorms

  Měřící přístroje Pasco

  Programování Lego Mindstorms

  Difúze

  Kolo kolo mlýnský

  Jablko nepadá daleko od stromu

  Letíme do vesmíru

  Chemické pokusy

  Vyrábí listy kyslík?

  Základní části květu

  Kladka

  Měření oxidu uhličitého

  Tření

  Chemické pokusy

  Chemické pokusy II