Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
10.12. 14:30 16:30 ZŠ Nad Vodovodem Praha 10
21.01. 14:30 16:30 ZŠ Nad Vodovodem Praha 10
25.02. 14:30 16:30 ZŠ Nad Vodovodem Praha 10
18.03. 14:30 16:30 ZŠ Nad Vodovodem Praha 10
15.04. 14:30 16:30 ZŠ Nad Vodovodem Praha 10
20.05. 14:30 16:30 ZŠ Nad Vodovodem Praha 10

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

  Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

  Pokusy se stavebnicí iTriangle

  Obnovitelné zdroje

  Stavebnice Bofin

  Robot skládající rubikovu kostku

  Magie s vodou a rumem

  3D tiskárna

  Výkon rychlovarné konvice

  Měření rychlosti světla

  Přeměna vody na kofolu

  Atmosférický a hydrostatický tlak

  Skenování a 3D tisk

  Skládání a programování robota

  Pokusy se suchým ledem

  Teplotní roztažnost látek

  Elektrostatika

  Zvuk

  Pokusy se světlem

  Vlastnosti vody