Materiální sbírka na pomoc lidem z Ukrajiny

Pro zajištění potřeb lidem, kteří utekli z válkou zasažené Ukrajiny. Pro ubytované ve Dvoře Králové jsme uspořádali materiální sbírku. Máte-li zájem pomoci, potřebujeme konkrétně tyto věci:

    Kontakt

    Mohu darovat

    Termín pravděpodobného předání, ideální čas je v 18h    Ubytovna je zde

    Prosíme vás o nezničené věci, které udělají radost v tak těžké době. Na ubytovně jsou převážně matky s dětmi od jednoho roku do 15 let. Pokud si neseženou jiné ubytování, je pravděpodobné, že zde budou i delší dobu.