SPOŠ virtuální studio o Domově mládeže

První studio v roce 2022 je hotové, moderovala nová dvojce Liliana a Dan. Můžete vidět reportáže z Domova mládeže naší školy. V první reportáži se představí keramický kroužek. Druhá reportáž nás zavede na horolezecký kroužek. A poslední dvě jsou vzpomínkou na rok minulý, zpívání vánočních písní a noční Halloween pro první ročníky.