Ekologická exkurze 1.B Národní muzeum Praha

Vypravili jsme se na ekologický program „Záleží na mě, jaká bude ZeMě“. Na této unikátní interaktivní výstavě jsme se zabývali tématy: Voda, Odpady, Oblečení, Potraviny a Příroda. Seznamování s nimi probíhalo formou skupinové práce a závěrečným shrnutím nejpodstatnějších informací, které zástupci studentů z každé skupiny představili ostatním spolužákům. Po prezentování každého tématu proběhla diskuse s odborným lektorem, který…