Ekologicko-etologická exkurze: Lidoopi, ZOO DKnL

Vypravili jsme se do zoo na exkurzi. Ještě před příchodem lektora nás zabavila snídající skupinka lemurů kata – zvíře, které je ikonou zdejší zoo patří do savčího řádu primátů, stejně jako lidoopi a člověk. Pochází z Madagaskaru a tlupě vládne vždy samice – tedy žádný král, jak bychom si podle pohádky mysleli, ale královna!   Pod vedením…

Kurz 1. pomoci: 1.B

Protože k biologii člověka patří také seznámení s poskytnutím základní 1. pomoci, rozhodli jsme se na věc zaměřit přímo prakticky a oslovili odborníka z praxe – pracovníka záchranné služby v Hradci Králové.  Každý z nás, ať chce či nechce, se ve svém životě může setkat se situací, ve které se nabyté dovednosti určitě hodí. Dozvěděli jsme se a prakticky nacvičili…

Hrdličkovo muzeum PřF UK a Neviditelná výstava

Vypravili jsme se na exkurzi do muzea člověka, abychom se dověděli zajímavosti o kostře člověka i jeho evolučních předchůdcích. Seznámili jsme se díky naší průvodkyni s rozdíly na mužské a ženské kostře na konkrétních ukázkách. Viděli jsme kostru tříměsíčního plodu, lebku novorozence, ale také kostry člověka s nanismem, gigantismem, achondroplázií. Následovaly ukázky skutečných kostí, na…

exkurze Dental 16. 4. 2024

Dne 16.4, 2024 byla třída 2.B na exkurzi ve firmě SpofaDental – Keer v Jičíně. SpofaDental – součást koncernu Keer je výrobcem materiálů jako jsou vosky, modelovací a formovací hmoty, desinfekce apod. Žáci byli seznámeni s historií firmy a následně byli provedeni výrobou. V laboratořích jsme měli možnost vidět některé zajímavé přístroje, které se používají…

Přednáška pro žáky oboru ACH

Dne 13.2.2024 se konala přednáška zástupců firmy RMI s.r.o. Firmy, která se pohybuje na českém trhu již déle jak 15 let a postupně se vypracovala mezi největší dodavatele náročné přístrojové techniky ve střední Evropě. Firma dodává na trh v ČR vědecké, analytické a testovací přístroje, včetně zařízení pro úpravu vzorků. Přístroje instalují ve všech typech…

Exkurze do papírny KRPA Hostinné

Odborná exkurze do papírny KRPA Hostinné  14.12.2023  My, žáci 3.B, jsme přijeli v 9:00 na místo a ihned jsme byli uvítáni panem inženýrem Novákem. Ten nás zavedl do zasedací místnosti, kde nás rozdělil na dvě skupiny. Skupina paní učitelky Kožešníkové se oblékla do plášťů a čepiček, po dezinfekci rukou šla do provozu.   Viděli jsme výrobu papíru…

Výzkumný ústav organických syntéz v Rybitví

Dne 8.12.2023 forenzní analytici z 4B navštívili Výzkumný ústav organických syntéz v Rybitví. VUOS a.s. je organizací založenou v roce 1941. Svoji obchodně výrobní filosofií je vysoce flexibilní firmou vyvíjející své aktivity zvláště v oblasti výroby, zákaznických syntéz a toxikologickém testování. Žáci měli možnost shlédnout moderní metody analýzy, a to kapalinovou a plynovou chromatografii s hmotnostní detekcí, hmotnostní spektrometrii…

Farmaceuti ze 4. B v Dr Muller Pharma

Dne 5.12. jsme navštívili firmu Dr Muller Pharma v Hradci Králové. Zde jsme viděli výrobu pastilek, čípků, emulzí, tablet a sirupů. Zjistili jsme, že jsou schopni vyrobit až 3 000 000 pastilek za den a expedují je všude po Evropě. Každá surovina musí mít zelený štítek, aby bylo zřejmé, že je kvalitní a lze ji použít k výrobě. V laboratořích…

Zahrada léčivých rostlin

Začátkem listopadu navštívila třída 4. B Zahradu léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Žáci si zde vyslechli odborný výklad o léčivých rostlinách pěstovaných ve skleníku a jejich farmaceutickém využití. V sušárně rostlin se dozvěděli zajímavosti o procesu sušení a skladování léčivých rostlin. Ve venkovních prostorách zahrady se diskutovalo o možnostech uplatnění zde pěstovaných stromů a keřů…

Nová učebna biologie

Nová učebna biologie, která je v provozu od září 2023, poskytuje lepší komfort zejména pro praktická cvičení s mikroskopy. Pracovní stoly jsou vybaveny zásuvkami pro napájení mikroskopů a pojízdné židle jsou anatomicky tvarované. V učebně je i nová uzamykatelná skříň na mikroskopy a pomůcky pro mikroskopování. Na snímcích jsou žáci 4. B při praktickém cvičení…

Exkurze do úpravny vody

24.10.2023 se třída II.B. šla podívat do úpravny pitné vody ve Dvoře Králové n. Labem. Žáci mohli na vlastní oči vidět, jak se voda, kterou pijí, zpracovává. Také si mohli ověřit vše, co se dozvěděli z hodin technických procesů, kde právě úpravy vod probírali. Chemici také viděli, kde se samotná voda čerpá a jak se…

Exkurze 4. B do ZOO Dvůr Králové nad Labem

Vypravili jsme se do zoo na etologicko-ekologickou exkurzi. Nejdříve jsme pod vedením lektora ve skupinkách pozorovali podmínky pro život a projevy komfortního chování antilopy vrané, kudu malého a kudu velkého a své výsledky zapisovali do pracovního listu. Taková pozorování jsou v zoo vítaná – jejich smyslem je monitoring, zda se zde zvířata cítí podobně, jako by…