Exkurze do Detechy v Novém Městě nad Metují

Dne 14.6. byla třida 2.B na exkurzi ve firmě Detecha. Zde jsme viděli výrobu jeleních lojů a jiné kosmetiky. Prošli jsme si zkušební laboratoř, sklad surovin a další výrobní prostory. Na závěr jsme si mohli vyrobit vlastní jelení lůj. Exkurze byla velmi zajímavá a těšíme se na další akci. Jakub Pečenka 2.B

Soutěž YPEF 2022

V úterý 15. března 2022 jsme se zúčastnili (Daniel Rozehnal, Martin Dobrovič, Jiří Přibyl) místního kola soutěže YPEF (Mladí lidé v evropských lesích) ve Dvoře Králové, kde jsme po vědomostním testu a později přírodovědné poznávačce obsadili celkové 2. místo. V soutěži sice dále nepokračujeme, ale díky této zkušenosti a zejména díky p. Lokvencovi jsme se…

Zpráva z přednášky pro projekt IKAP II

Genetika a estery ve FOA Žáci a pedagogové třídy 4B navštívili dne 17. 2. 2022 Univerzitu Pardubice, konkrétně laboratoře FCHT.  Návštěvu účastníci zahájili přednáškou ke  genetice a k laboratorní přípravě esterů. Následně si žáci i učitelé mohli teoretické znalosti ověřit přímo v laboratorních cvičeních. „A co se naučili?“ Rozhodně poznávat chromozomy pod mikroskopem a identifikovat dle…

Zprovozněn multifunkční analyzátor Mantech

Dnes byl v chemické laboratoři „průmyslovky“ zprovozněn multifunkční analyzátor Mantech. Analyzátor je profesionálním zařízením pro analýzu kvality vody, stanovení více parametrů v jednom vzorku. Bude využit prioritně pro výuku analytické chemie žáků 3. a 4. ročníku oboru Aplikovaná chemie. Naše střední škola je první, která ho v ČR vlastní.

4. B v Zahradě léčivých rostlin

23. září 2021 navštívila třída 4. B za krásného počasí Zahradu léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Vyslechli jsme odborný výklad, prohlédli skleníky, venkovní expozice, proces sušení rostlin a viděli výukové prostory a vybavení pro studenty k vědecké a studijní činnosti. Tradičně nejzajímavější byla toxikologická část zahrady a nově jsme se dozvěděli…

Exkurze 1. B do Galerie minerálů Dvůr Králové nad Labem

Navštívili jsem nově otevřenou výstavu, na které jsme si prohlédli 5000 překrásných krystalických nerostů z celého světa včetně českých lokalit. Nechyběly ani české vltavíny meteorického původu, nebo roztodivné, různými barvami oplývající odrůdy křemene. Studenti i my učitelé jsme se svezli výtahem vykládaným rudými granáty. Obdivovali jsme také úžasnou barevnost krystalů bismutu, nebo veliký, uměle vytvořený krystal…

Ekurze žáků 3. B a 4. B Aplikované chemie do firmy KRPA PAPER Hostinné

Společnost KRPA PAPER je přední český výrobce speciálních balicích papírů. Zabývá se výrobou nepromastitelných, bariérových a silikonovaných papírů, ale i jiných papírů se speciálními funkčními vlastnostmi, dle požadavků zákazníka. Je to ekologicky a společensky odpovědná firma. Klade  důraz na udržitelnost zpracovávaných přírodních zdrojů a úsporu energií. Maximální pozornost také věnují nejnovějším poznatkům o bezpečnosti balení potravin a…

4. B v Zahradě léčivých rostlin

Koncem září navštívila třída 4. B za krásného počasí Zahradu léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Vyslechli jsme odborný výklad, prohlédli skleníky, venkovní expozice, proces sušení rostlin a viděli výukové prostory a vybavení pro studenty k vědecké a studijní činnosti. Tradičně nejzajímavější byla toxikologická část zahrady a nově jsme se dozvěděli i…

Exkurze do Národního technického muzea v Praze

Dne 5. 11. 2019 se žáci oborů Aplikovaná chemie (2. B, 3. B) a Informační technologie (3. I) zúčastnili exkurze do Národního technického muzea v Praze. Žáci oboru Aplikovaná chemie přednostně zamířili do stálé expozice Chemie kolem nás. Cílem této expozice bylo poukázat na souvislosti mezi mnoha ději v běžném životě a předměty, které denně bereme do…

exkurze ve farmaceutické firmě Dr. Muller pharma

Žáci 4. B Aplikované chemie –  farmaceutický asistent se zúčastnili 7. 11. 2019 odborné exkurze ve farmaceutické firmě Dr. Muller pharma v Hradci Králové. Byli poučeni o BOZP ve firmě  a vybaveni pomůckami i do čistých prostor. Viděli výrobu čípků, polotuhých lékových forem, tabletovačku, linku na balení do primárního a sekundárního obalu. Na druhé budově měli…

Exkurze do pravěku v Archeoparku ve Všestarech

Dne 8.11.2019 se žáci 1.B a 1.I zúčastnili exkurze do Archeoparku ve Všestarech. Během pátečního dopoledne si prošli celou vnitřní část muzea, kde poznali práci archeologů a viděli různé typy archeologických lokalit z celé Evropy. S pomocí modelu v 1. patře si mohli představit pravěkou krajinu včetně tehdejšího osídlení. Součástí programu byla rovněž výstava replik pravěkých předmětů…