LABORKY V TERÉNU

Pěkné květnové odpoledne jsme využili s prvním ročníkem v rámci laboratorním cvičení k ověřování praktických dovedností v terénu. S kufříky VISOCOLOR SCHOOL pro analýzu vody jsme měřili hodnoty NH4 + , NO3 – , NO2 –  , PO43- . Dále jsme zjišťovali tvrdost vody a pH ve školním jezírku a blízkém Labi.

Planetárium v Hradci Králové

Ve čtvrtek 4. května se vydaly třetí ročníky oboru IT a Aplikované chemie do planetária v Hradci Králové. Mohli si zde prohlédnout vesmírnou expozici, ale hlavním účelem akce bylo promítání a povídání o vesmíru. Nejdříve si žáci prohlédli denní a noční oblohu tak, jak jí pouhým okem nikdy neuvidí. Následně také nahlédli na jiné planety…

Chemici v Galerii minerálů

Dnes naše třída 3. B navštívila v rámci laboratorních cvičení výstavu minerálů ve Dvoře Králové. Sbírka obsahuje mnoho minerálů a drahých kamenů z Čech i z celého světa. Obdivovali jsme acháty, ametysty, křišťály, vltavíny a spoustu dalších exponátů. Expozice obsahuje i kameny nalezené majitelem Galerie a novou součástí sbírky je i zlato v krystalu křemene. Na…

Stáž chemiků na UPCE

Dne 23.3.2023 třída 4.B absolvovala jednodenní stáž na chemicko-technologické fakultě Univerzity Pardubice. V laboratořích na nás čekala celkem tři stanoviště s různými úlohami. Vyzkoušeli jsme si analýzu potravin, stanovovali jsme aktivitu vody a barevnost vzorků na UV-VIS spektrofotometru. Ve druhé laboratoři jsme stanovovali sušinu refraktometricky a obsah vápníku v mléce chelatometricky. Třetím stanovištěm byl IČ…

Návštěva IQLANDIE v Liberci

Dne 21. února 2022 se naši žáci 2.b, 2.i a 3.i zúčastnili vzdělávacího dopoledne v Liberecké iQLANDII. Žáci se po úvodním seznámení a organizačních pokynech rozešli k samostatné prohlídce expozic a k plnění zadaných týmových úkolů. Odborný, technický, estetický a historický rozsah expozic je na špičkové úrovni. Expozice jsou umístěny do více pater a všude…

SPOŠ repo – forenzní genetická analýza

Dne 6.2. se konala v prostorách průmyslovky přednáška s Mgr. Halinou Šimkovou, která pracovala jako DNA expertka Kriminalistického ústavu, nyní se věnuje spíše problematice hodnocení váhy vědeckých důkazů a vzdělávání znalců a od roku 2018 má vlastní pořad Expertíza na Stream.cz, přednáší svůj obor na VŠ v ČR. Žáky oboru BPČ a ACH seznámila s důležitostí identifikace osob a…

Biologická léčiva

Co jsou biologická léčiva? Pro naše chemiky se zaměřením farmaceutické substance jsme si pozvali odborníka z praxe – z lékárny. PharmDr. Karolína Nosková připravila přednášku na téma Biologická léčiva. Žáci se seznámili s novými metodami použití monoklonálních protilátek a genové terapie a měli možnost si prohlédnout zařízení na přípravu čípků, tobolek a dalších lékových forem.…

Steganografie

V rámci nově vyučovaného zaměření oboru Aplikovaná chemie – forenzní analýza se žáci seznamují s celou řadou forenzních a kriminalistických technik, nutných k identifikaci pachatele. Jednou z těchto technik je také steganografie. Aby znalost této techniky byla komplexní, tak jsme kromě techniky chemické, která odhaluje tajná písma a padělky děl, připojili i technikou z oblast…

Ekologická exkurze 1.B Národní muzeum Praha

Vypravili jsme se na ekologický program „Záleží na mě, jaká bude ZeMě“. Na této unikátní interaktivní výstavě jsme se zabývali tématy: Voda, Odpady, Oblečení, Potraviny a Příroda. Seznamování s nimi probíhalo formou skupinové práce a závěrečným shrnutím nejpodstatnějších informací, které zástupci studentů z každé skupiny představili ostatním spolužákům. Po prezentování každého tématu proběhla diskuse s odborným lektorem, který…

Exkurze v Dr. Muller pharma

Dne 18.10.2022 jsme žáci 4.B farmaceutického zaměření byli na exkurzi v Hradci Králové ve firmě Dr Müller pharma. Zde jsme viděli zařízení na výrobu čípků, pastilek, krémů, gelů a sirupů. Exkurze se nám moc líbila, byla poučná, slyšeli jsme spoustu nových informací a viděli jsme zařízení, které jen tak někde neuvidíme (například unikátní linku na…

4. B v Zahradě léčivých rostlin

Dne 6. 10. 2022 žáci třídy 4. B cestovali výlukami do Zahrady léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Od autobusu přes vlak se dostali až do města, kde je čekala chůze na druhou stranu města. V zahradách nás přivítala paní Ing. Anežka Chlebková, která nám pověděla stručnou historii tohoto místa, představila nám „sušárnu“ se skladem…

Exkurze do Detechy v Novém Městě nad Metují

Dne 14.6. byla třida 2.B na exkurzi ve firmě Detecha. Zde jsme viděli výrobu jeleních lojů a jiné kosmetiky. Prošli jsme si zkušební laboratoř, sklad surovin a další výrobní prostory. Na závěr jsme si mohli vyrobit vlastní jelení lůj. Exkurze byla velmi zajímavá a těšíme se na další akci. Jakub Pečenka 2.B