Nová učebna biologie

Nová učebna biologie, která je v provozu od září 2023, poskytuje lepší komfort zejména pro praktická cvičení s mikroskopy. Pracovní stoly jsou vybaveny zásuvkami pro napájení mikroskopů a pojízdné židle jsou anatomicky tvarované. V učebně je i nová uzamykatelná skříň na mikroskopy a pomůcky pro mikroskopování. Na snímcích jsou žáci 4. B při praktickém cvičení…

Exkurze do úpravny vody

24.10.2023 se třída II.B. šla podívat do úpravny pitné vody ve Dvoře Králové n. Labem. Žáci mohli na vlastní oči vidět, jak se voda, kterou pijí, zpracovává. Také si mohli ověřit vše, co se dozvěděli z hodin technických procesů, kde právě úpravy vod probírali. Chemici také viděli, kde se samotná voda čerpá a jak se…

Exkurze 4. B do ZOO Dvůr Králové nad Labem

Vypravili jsme se do zoo na etologicko-ekologickou exkurzi. Nejdříve jsme pod vedením lektora ve skupinkách pozorovali podmínky pro život a projevy komfortního chování antilopy vrané, kudu malého a kudu velkého a své výsledky zapisovali do pracovního listu. Taková pozorování jsou v zoo vítaná – jejich smyslem je monitoring, zda se zde zvířata cítí podobně, jako by…

Exkurze 1. B do podniku OZDOBA

Navštívili jsme výrobnu vánočních ozdob. V průběhu exkurze jsme prošli postupně všemi fázemi výroby. Viděli jsme foukání skla do požadovaného tvaru, postříbřování vnitřního povrchu pomocí dusičnanu stříbrného, lakování i několikanásobné ruční malování a zdobení.  Na závěr jsme se pokochali přehlídkou všech vánočních ozdob, které se zde vyrábějí. Od skleněných perníčků, přes pohádkové a vánoční postavičky a…

adaptační kurz v Benecku

Dne 8.9. ukončili žáci oboru ACH a IT třídenní adaptační kurz v malebném prostředí Benecka. Počasí se vydařilo, a tak nebylo překážkou k realizaci celé řady turistiky a seznamovacích aktivit. Kurz byl zahájen přednáškou o výrobě a využití papíru, kterou pro nás připravil Ing. Novák z f. Krpa. Po celé řadě seznamovacích aktivit na žáky…

Exkurze na OKTE HK

Dne 22.6 jsme měli příležitost nahlédnout do několika kriminalistických laboratoří. Prohlídku jsme začali ve fyzikální laboratoři, kde jsme si mohli prohlédnout velice pestrou a zajímavou škálu přístrojů, od Ramanova spektrometru až po plynový chromatograf. Také nám zde byl ukázán zrychlený proces analyzování vzorku laku z páčidla, které bylo použito tzv. při nějaké kasařině. Následně jsme…

Laboratoře městské nemocnice

Dne 21.6. navštívili žáci třetího ročníku laboratoře městské nemocnice. Mohli si prohlédnout, jak pracují biochemické, hematologické a imunochemické analyzátory. Velmi je zaujalo testování biologického materiálnu na přítomnost omamných látek a dokonce si mohli prohlédnout červené a bílé krvinky pod mikroskopem. Tímto bychom rádi poděkovali paní Mgr. Bartošové, která nám poskytla vyčerpávající a velmi zajímavý výklad.

Exkurze a školní výlet do přírodního parku Maloskalsko

Vypravili jsme se vlakem na vytoužený výlet do obce Malá Skála, kde jsme v deštivém, ale naštěstí téměř teplém počasí rozdělali stany v Autokempu Ostrov. Krátce jsme se posilnili a vyrazili na vysněnou plavbu v raftech z Malé Skály do Dolánek.  Po uvyknutí na pádlo někteří zjistili, že když se skupina dobře domluví, je možné raft donutit, aby poslouchal.…

Ekologická exkurze do Horního Maršova

„Za tajemstvím krkonošského lesa“  Vypravili jsme se prozkoumat vývoj lesa v Krkonošském národním parku. Studenti se v terénu při práci ve skupinách seznámili s původním druhovým složením lesa zdejší oblasti a s jeho změnami v průběhu postupného osidlování lidmi. Mnohé jsme odhadovali v rámci zábavných aktivit a dozvěděli se spoustu nových podrobností o těžkém životě dřevorubců a uhlířů a jejich…

LABORKY V TERÉNU

Pěkné květnové odpoledne jsme využili s prvním ročníkem v rámci laboratorním cvičení k ověřování praktických dovedností v terénu. S kufříky VISOCOLOR SCHOOL pro analýzu vody jsme měřili hodnoty NH4 + , NO3 – , NO2 –  , PO43- . Dále jsme zjišťovali tvrdost vody a pH ve školním jezírku a blízkém Labi.

Planetárium v Hradci Králové

Ve čtvrtek 4. května se vydaly třetí ročníky oboru IT a Aplikované chemie do planetária v Hradci Králové. Mohli si zde prohlédnout vesmírnou expozici, ale hlavním účelem akce bylo promítání a povídání o vesmíru. Nejdříve si žáci prohlédli denní a noční oblohu tak, jak jí pouhým okem nikdy neuvidí. Následně také nahlédli na jiné planety…

Chemici v Galerii minerálů

Dnes naše třída 3. B navštívila v rámci laboratorních cvičení výstavu minerálů ve Dvoře Králové. Sbírka obsahuje mnoho minerálů a drahých kamenů z Čech i z celého světa. Obdivovali jsme acháty, ametysty, křišťály, vltavíny a spoustu dalších exponátů. Expozice obsahuje i kameny nalezené majitelem Galerie a novou součástí sbírky je i zlato v krystalu křemene. Na…

Stáž chemiků na UPCE

Dne 23.3.2023 třída 4.B absolvovala jednodenní stáž na chemicko-technologické fakultě Univerzity Pardubice. V laboratořích na nás čekala celkem tři stanoviště s různými úlohami. Vyzkoušeli jsme si analýzu potravin, stanovovali jsme aktivitu vody a barevnost vzorků na UV-VIS spektrofotometru. Ve druhé laboratoři jsme stanovovali sušinu refraktometricky a obsah vápníku v mléce chelatometricky. Třetím stanovištěm byl IČ…

Návštěva IQLANDIE v Liberci

Dne 21. února 2022 se naši žáci 2.b, 2.i a 3.i zúčastnili vzdělávacího dopoledne v Liberecké iQLANDII. Žáci se po úvodním seznámení a organizačních pokynech rozešli k samostatné prohlídce expozic a k plnění zadaných týmových úkolů. Odborný, technický, estetický a historický rozsah expozic je na špičkové úrovni. Expozice jsou umístěny do více pater a všude…