Dříve a dnes

Již tradičně každý rok během výuky praktická cvičení žáci druhého ročníku oboru IT zpracovali fotografii dříve a dnes. Zadání bylo: najdi historické foto ze svého bydliště a vyfoť stejné místo jak vypadá dnes. Obě fotografie pak perfektně slícuj na sebe.