SPOŠ repo – Internet věcí

Naši studenti oboru IT si v rámci studia vyzkouší simulaci IOT neboli Internetu věcí s pomocí stavebnice chytré domácnosti. Domek je vybaven senzory, LED diodami, tlačítky, motory a displayem, které můžeme ovládat díky vývojovému prostředí a tvoření programů v něm. Můžeme využít senzor vlhkosti půdy, pohybu, kouře a jiné. Další příklad profesionálnějšího Internetu věcí je…

Hry v javascriptu

Žáci druhého ročníku oboru IT se v prvním pololetí naučili programovat v jazyku JavaScript. Od úplných základů, přes různé problémy se jim podařilo vytvořit své vlastní webové hry. Jejich úkolem bylo využít kaskádové styly ke grafickému zobrazení.

Spolupráce se Střední školou zahradnickou v Kopidlně

Naše škola navázala spolupráci se Střední školou zahradnickou v Kopidlně. Pro tuto střední školu naši žáci vyvíjeli, v hodinách robotiky a IOT, inteligentní zavlažovací systém pro hydroponický systém. V rámci spolupráce byl naplánovaný den, kdy žáci zahradnické školy navštívili naši školu a žáci SPOŠ navštívili zahradnickou školu v Kopidlně. Součástí tohoto dne byla rovněž naplánovaná exkurze do firmy OK…

Czech Cybertron 2022 čtvrtý den

Dnes proběhl předposlední den podzimního Cybertronu, během kterého účastníci zúročili nabitých zkušeností z předešlých dní. Část studentů se snažila nabourat PLC systém a znemožnit činnost vstupní brány, jiní mohli opět pracovat s mapou, tiskárnou, elektrárnou a dalšími. Další činností, kterou si mohli vyzkoušet byla změna textu na hodinách, což byla jedna z nejtěžších aktivit celého…

Czech Cybertron 2022 třetí den

Dnes proběhl třetí den podzimního Cybertronu, kterého se zúčastnili čeští a polští studenti. Před příjezdem Poláků se Češi pokoušeli o narušení provozu docházkového systému a následného přerušení kamerového systému. Po příjezdu polských účastníků byli společně s českými studenty přivítáni ředitelem naší školy, manažerem kybernetické bezpečnosti ministerstva vnitra Bohuslavem Zůbkem a náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje Arnoštem…

Czech Cybertron 2022 druhý den

Dnes proběhl druhý den podzimního Czech Cybertronu, kterého se účastnili školy z celé republiky, konkrétně z České Lípy, Liberce, Smíchova, Pardubic, Kolína, Brna, Ústí nad Labem a naší školy. K nastartování mozku sloužila výzva v podobě zaslání paketů do jehličkové tiskárny, díky kterým si účastníci mohli vytisknout libovolný obrázek nebo text. Dále naprogramovali animaci v…

Czech Cybertron 2022 první den

31. října proběhl první den podzimního Czech Cybertronu, kterého se účastnili školy Královéhradeckého kraje, konkrétně studenti průmyslových škol z Jičína, Hradce Králové, Dobrušky, Trutnova a zástupci SPOŠ. Před devátou hodinou ráno se postupně scházeli účastníci v prostorách auly naší školy. Žáci si mohli prohlédnout jak funguje kamerový systém, který budou využívat studenti bezpečnostně právní činnosti…

Dříve a dnes

Během výuky praktická cvičení žáci druhého ročníku zpracovali fotografii dříve a dnes. Zadání bylo: najdi historické foto ze svého bydliště a vyfoť stejné místo jak vypadá dnes. Obě fotografie pak perfektně slícuj na sebe.