LABORKY V TERÉNU

Pěkné květnové odpoledne jsme využili s prvním ročníkem v rámci laboratorním cvičení k ověřování praktických dovedností v terénu. S kufříky VISOCOLOR SCHOOL pro analýzu vody jsme měřili hodnoty NH4 + , NO3 – , NO2 –  , PO43- . Dále jsme zjišťovali tvrdost vody a pH ve školním jezírku a blízkém Labi.