Pitva srdce

Dne 14. 6. 2023 žáci 1. ročníku – Masér sportovní a rekondiční v rámci předmětu somatologie měli praktické cvičení. Cílem byla pitva srdce. Bohužel se nepodařilo sehnat srdce vepřové, které je více podobné srdci lidskému, tudíž žáci pitvali hovězí srdce. Pomocí skalpelu, pinzety a nůžek studenti zkoumali komory, předsíně, aortu, chlopně, dolní a horní dutou…