1EM exkurze Pardubice

V úterý 9.5. se žáci 1. ročníku oborů Masér sportovní – rekondiční a Kosmetické služby vydali vlakem na exkurzi do Pardubic. Prvním cílem byla návštěva IQ parku Ideon. Zde si žáci mohli vyzkoušet virtuální realitu a mnoho dalších interaktivních atrakcí. Druhým cílem byla návštěva místního zámku, konkrétně výstavy Kdy jste je viděli naposledy? Výstava byla zaměřená…

DOTEK23

Přijďte se podívat na výkony žáků středních škol ve sportovní a alternativní masáži. Účastní se: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno Merhautova, příspěvková organizace, Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s., Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., Střední…

Maséři v praxi

Studenti oboru Masér sportovní a rekondiční (MSR) v průběhu studia získávají manuální dovednosti během předmětu Odborný výcvik. V jeho průběhu absolvují odbornou praktickou přípravu různými formami. Hlavní je jejich práce s příchozími klienty v prostorách školy budovy S. Druhou formou je možnost zvolit si pracoviště, kde sami chtějí vykonávat praxi dle svého výběru (v rozsahu čtyř týdnů za dobu…

Nové experimentální sady na cvičení ze somatologie

V letošním školním roce 2022/2023 jsme nově získali pro obor masér z  mimořádných účelových prostředků Královéhradeckého kraje 7 experimentálních sad pro polytechnické vzdělávání. Konkrétně se jedná o 7 mikroskopů s kamerou a USB připojením k PC a 7 sad s 50 somatologickými preparáty. Tím jsme doplnili původních 8 mikroskopů pro maséry na 15. Nyní může každý žák používat…

Projektový den: Co s odpady?

Třída 2.EM se v pondělí 12.12. vypravila vlakem do Hradce Králové do střediska ekologické výchovy EVVO Sever. Na programu bylo téma „Co s odpady?“. Žáci se aktivně zapojili do připraveného programu, třídili připravený odpad, řešili zadané úkoly a ve skupinkách vášnivě obhajovali své názory. Bylo zřejmé, že budoucnost naší planety není žákům lhostejná.

Vnímání krásy a zdravý způsob života

Projekt nazvaný „Vnímání krásy a zdravý způsob života“ se pro žáky prvního ročníku SPOŠ oborů Kosmetické služby a Masér uskutečnil na počátku listopadu. Byl rozdělen na dvě části. Jedna část byla praktická, v ní se žáci seznámili s alternativními způsoby stravování v praxi. Ve cvičné kuchyni naší školy si pokrmy i připravili. Samozřejmě dle dodržení technologických postupů, při…

Exkurze Detecha Nové Město

Třída 2.EM navštívila dne 31.10. chemické výrobní družstvo Detechu v Novém Městě nad Metují. Místní zaměstnankyně nás provedla celým areálem a procesem výroby ikonického Jeleního loje. Viděli jsme celý postup, zpracování a dávkování do plastových obalů. Zajímavá byla také návštěva laboratoře, kde jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli různé oleje. Na konci si každý mohl…

Úniková hra Ekoškola

Dne 12.5. se naše třída 1.EM zúčastnila únikové hry, která probíhala ve škole. V této hře jsme byli součástí městečka a měli jsme za úkol zachránit ohrožené životní prostředí. Dostali jsme instrukce, pracovali ve skupinkách a měli jsme hodinu na vyřešení všech otázek a dostat se na konferenci se starostkou. Nakonec se nám společně podařilo…

ZDRAVÉ VAŘENÍ

Žáci studijního oboru Masér sportovní a rekondiční při SPOŠ Dvůr Králové nad Labem se během výuky neseznamují pouze s masážními technikami, nýbrž součástí studia je i správná výživa a životospráva. Též žáci oboru Kosmetické služby mají  předmět Výživa předepsaný v učebním plánu, neboť i tento obor úzce souvisí se zdravou výživou. V rámci zmíněného odborného předmětu se žáci…

Masér sportovní a rekondiční – Exkurze Lázně Velichovky

Třída 2.M se 24.2. seznámila s Lázněmi Velichovky, kam půjdou na odbornou praxi. Po celou dobu nás prováděla hlavní setra, která nám ukázala všechny místnosti např. kosmetický salón, tělocvičnu, jídelnu a krásnou prostornou masážní místnost a další místnosti, kde se provádí parafinový zábaly, podvodní léčba a perličková koupel … Místnosti byly krásně prostorné. Nám se…

Poděkování

Dobrý den, pane řediteli! Jsem na komplexní péči v Lázních Bělohrad. Při několika procedurách jsem se setkal s Vaším studentem oboru Masér – Jiřím KŇÁKALEM, který je zde na praxi. Jeho erudovanost, ochota a příkladný přístup k „pacientovi“ mně přiměl k tomu, abych Vám to sdělil. Přeji Vám, a samozřejmě Vaší škole, abyste měli a…