Pomaturitní bakalářské studium

Absolventky představily 3. a 4. M své Bc. studium  Loňské absolventky SPOŠ v oboru Masér sportovní a rekondiční – Julie Kaňková a Jana Chytrá navštívily 23. 2. 2024 naši školu.  Žákům 3. M a 4. M představily své pomaturitní bakalářské studium. Julie studuje v Ústí nad Labem na Univerzitě Jana Ámose Komenského obor Fyzioterapeut, Jana na…

V rámci předmětu RRK

Žáci 2M, 3M a 4M v rámci předmětu RRK po získání základních znalostí sami sestavují a následně předvádějí cvičební jednotky nebo vhodný program. Sestavené jsou na určené téma, konkrétní vlastní identifikovaný problém, nebo pro vybraného spolužáka. Pracují na zadání doma nebo v rámci výuky individuálně nebo v náhodně sestavených pracovních dvojicích, nebo skupinách.

Návštěva v lázních Velichovky

„Dne 11.1.2024 naše 2M navštívila nedaleké lázně ve Velichovkách. Na začátku nás areálem provedla a vše potřebné řekla zkušena hlavní sestra paní Líbalová. Následně nám fyzioterapeut ukázal přístroje, které tam mají a zároveň vysvětlil, jaké vyšetření se pomocí přístrojů provádí. Něco jsme si mohli také sami vyzkoušet. Zároveň jsme se prošli a porozhlédli se po…

Saunové zahrada SOLARI

Dne 12.12.2023 3M praktikovala některé relaxační a regenerační techniky v Saunové zahradě SOLARI kousek od Hradce Králové. Od provozovatelky se dozvěděli jak historii vzniku provozovny, podstatu její ekonomky i filozofii provozování. Teoreticky se seznámili a prakticky si vyzkoušeli jednotlivé druhy saun, včetně ukázky saunového ceremoniálu a ochutnávky místní veganské kuchyně.  TH … Společně jsme se vydali…

Maturitní ples 4.EM

Dne 3.11.2023 se konal maturitní ples kosmetiček a masérů ze třídy 4.EM. Téma večera bylo Mamma Mia, od kterého se odvíjela výzdoba auly, hudba i předtančení studentů. V 19:00 hod proběhlo slavnostní zahájení plesu, následovalo šerpování všech maturantů, přípitek a tanec s rodiči. Po hromadném focení se uskutečnila dražba a poté proběhlo předtančení na písně z muzikálu Mamma…

Kurz 1. pomoci

Jako maséři druhého ročníku školy SPOŠ Dvůr Králové jsme obdivovali kurz první pomoci. Ukázali jsme si, jak reagovat a zachovat se v situacích, kdy je ohrožen život člověka. Tyto základy nám představil ve dvou dnech pan Karban, vyučující sebeobrany, bývalý policista, nyní jeden z hlavních učitelů oboru bezpečnostněprávní a především first responder (odborník pro rychlý zásah…

Zelená energie

Dne 17.10 2023 se třída 1.EM  zúčastnila ekologické exkurze Zelená energie. Nejdříve žáci navštívili středisko Sever v Hradci Králové, kde pro nás měly lektorky připravené různé aktivity týkající se životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie. Poté se žáci přesunuli do Labské vodní elektrárny Hučák, kde zhlédli krátký ukázkový film o elektrárnách a pak se rovnou přesunuli…

Zlatý masér

Dne 19.11.2023 jsme se zúčastnili soutěže „Zlatý masér“, který se konal v Sanatoriu Klímkovice. Zúčastnilo se 15 škol z ČR a SK – oboru masér sportovní a rekondiční. Naši školu jsme reprezentovali Jennifer Walderová, Tereza Johnová ze 4M a René Stejskal z 3M a naše „modelka“ z 2M Kaucka Lucie. Po slavnostním úvodu soutěžení začalo sportovní masáži…

Hry bez hranic

První, druhé a třetí ročníky z oboru Masér sportovní a rekondiční se koncem září zúčastnily sportovních her v Hradci Králové na Stříbrném rybníku. Náplní dvou dnů byla spousta her a seznamování s žáky jedné střední školy z Polska. První den se odehrával ve stylu Survivor. Dva kmeny, do kterých byli žáci rozděleni, bojovaly v různých jak fyzicky, tak i…