V rámci předmětu RRK

Žáci 2M, 3M a 4M v rámci předmětu RRK po získání základních znalostí sami sestavují a následně předvádějí cvičební jednotky nebo vhodný program. Sestavené jsou na určené téma, konkrétní vlastní identifikovaný problém, nebo pro vybraného spolužáka. Pracují na zadání doma nebo v rámci výuky individuálně nebo v náhodně sestavených pracovních dvojicích, nebo skupinách.