Hrdličkovo muzeum PřF UK a Neviditelná výstava

Vypravili jsme se na exkurzi do muzea člověka, abychom se dověděli zajímavosti o kostře člověka i jeho evolučních předchůdcích. Seznámili jsme se díky naší průvodkyni s rozdíly na mužské a ženské kostře na konkrétních ukázkách. Viděli jsme kostru tříměsíčního plodu, lebku novorozence, ale také kostry člověka s nanismem, gigantismem, achondroplázií. Následovaly ukázky skutečných kostí, na…