Exkurze a školní výlet do přírodního parku Maloskalsko

Vypravili jsme se vlakem na vytoužený výlet do obce Malá Skála, kde jsme v deštivém, ale naštěstí téměř teplém počasí rozdělali stany v Autokempu Ostrov. Krátce jsme se posilnili a vyrazili na vysněnou plavbu v raftech z Malé Skály do Dolánek.  Po uvyknutí na pádlo někteří zjistili, že když se skupina dobře domluví, je možné raft donutit, aby poslouchal.…

Ekologická exkurze do Horního Maršova

„Za tajemstvím krkonošského lesa“  Vypravili jsme se prozkoumat vývoj lesa v Krkonošském národním parku. Studenti se v terénu při práci ve skupinách seznámili s původním druhovým složením lesa zdejší oblasti a s jeho změnami v průběhu postupného osidlování lidmi. Mnohé jsme odhadovali v rámci zábavných aktivit a dozvěděli se spoustu nových podrobností o těžkém životě dřevorubců a uhlířů a jejich…