Den Země

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Každý rok uhyne mnoho ptáků, drobných živočichů a hmyzu utonutím v zahradních nádobách např. ve vanách nebo v sudech na dešťovou vodu. V suchých letních dnech se drobní živočichové snaží z těchto nádob napít. Nádoby s kolmými stěnami neumožňují zachytit se na okraji a vylézt. Stávají se pastí a živočichové se zde utopí. Proto…