Prohlídka kadeřnictví

Dne 22. a 23. 10. 2019 nás naše mistrové vzaly z odborného výcviku na prohlídku kadeřnických provozoven v okolí školy a náměstí. Byli jsme se podívat v dámském i pánském kadeřnictví, kde jsme mohli vidět prostory kadeřnických salonů, vybavení a práci zaměstnanců. Tato exkurze nám dala do budoucna určitou inspiraci. Julie Koubová a Tereza Popelková,…

Gaudeamus 4. C

Ve středu 23. října se většina naší třídy vydala na veletrh vysokých škol Gaudeamus do Brna, aby si vybrala právě tu pravou školu pro nás. Veletrh je tak populární, že i ti z nás, kteří dorazili mezi prvními, museli před vstupem čekat v dlouhé frontě. Počasí však bylo téměř letní, a tak to nikomu vlastně…

Expedice UNESCO

Expedice UNESCO jsme nazvali sérii exkurzí po 12, resp. 14 památkách České republiky zapsaných do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví neboli mezi památky UNESCO. Tyto exkurze neslouží pouze pro seznámení se s významnými kulturními místy, ale žáci si připravují výklad o jednotlivých částech, budovách, zahradách apod., a tak si nacvičují dovednosti průvodce. Trénují nejen svou…

Exkurze do pravěku v Archeoparku ve Všestarech

Dne 8.11.2019 se žáci 1.B a 1.I zúčastnili exkurze do Archeoparku ve Všestarech. Během pátečního dopoledne si prošli celou vnitřní část muzea, kde poznali práci archeologů a viděli různé typy archeologických lokalit z celé Evropy. S pomocí modelu v 1. patře si mohli představit pravěkou krajinu včetně tehdejšího osídlení. Součástí programu byla rovněž výstava replik pravěkých předmětů…

Program Fulbright English Teaching Assistant v praxi

Společně s paní učitelkou Hojnou a Kyselovou jsme se podílely na přípravě návštěvy žáků z Hronovské školy. Naplánovaly jsme pro ně jednodenní návštěvu města, prohlídku kostela sv. Jana Křtitele a výrobnu vánočních ozdob. Nakonec jsme žáky pozvaly k nám do školy na budovu S, aby viděli, jakou máme školu a vybavení. Po městě nás provázely…